Podpořte nás prosím. NÁŠ TRANSPARENTNÍ ÚČET 6004894379/0800

K 10.5.2021 se vybralo 187. 948 Kč. Na zabezpečení provozu se již využilo 84.304,-Kč. Děkujeme všem laskavým dárcům.

Zde se realizuje projekt 321 „Vzkaz v láhvi“
Hier wird das Projekt 321 „Flaschenpost“ durchgeführt.

 

Více o projektu v sekci Projekty. Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie. Více informací o projektu zde Flaschenpost

Aktuality

Nabízíme pravidelné i jednorázové hodiny HIPOTERAPIE

Kozodoj má  certifikované koně a proškolené lektory, kteří nabízejí v této oblasti pomoc.

Zaměřujeme se na pedagogicko – psychologický a sociální přístup pro děti od cca 1 roku věku. Procvičuje například jemnou i hrubou motoriku, zapojování obou hemisfér, orientaci v prostoru, sociální dovednosti, komunikativnost, samostatnost, sociální postavení ve skupině.

Pomáháme dětem se specifickými vývojovými poruchami, jako jsou poruchy autistického spektra, Downův syndrom,  poruchy učení atd.

Lekce probíhají čtvrtek a pátek od 15 h do 18 h, nebo po domluvě i v jiný čas.

Lekce trvá 30 minut  cena za lekci je 400,- Kč až 800,- Kč podle náročnosti a pomoci dalšího asistenta.

Objednání je individuální telefonem nebo mailem.

Pavlína Štyndlová mobil: 608981814

mail: pavlina.styndlova@kozodoj.cz

Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji 22.5.2021- zrušeno

Kozodojské Babí léto 18.9.2021

Kalendář

Tábory

O táboře „Léto s koňmi“ 2022

Kdo k nám vstoupí, neprohloupí

Zážitky z farmy už mu nikdo neuloupí

a s návraty pak není skoupý.

Děti se stanou součástí dobrodružství s našimi koňmi a dalšími faremními zvířaty. Vydají se s koňmi na putování po nádherných Krušných horách. Čekají je zážitky z koňského hřbetu, koupání, plavení koní v řece, zajímavé hry a netradiční disciplíny kolem koní. Táborníci se naučí o koně pečovat. Prožijí blízký a intenzivní kontakt s koňmi při táborových aktivitách. Vyzkoušejí si outdoorové dovednosti od rozdělání ohně po spaní pod širákem v blízkosti koní i ve velkém seníku. Zažijí, jak se koně chovají v noci

Cena tábora

Cena odpovídá využití nadstandartnímu počtu koní pro přímé aktivity s dětmi. Vyšší počet zapojených koní zajistí pohodu a ochotu pracovat v přímém kontaktu s dětmi.

Turnus je 7 dní.

Cena s pobytem 5600,- Kč, bez pobytu (přespání doma) 5000,-Kč.

Sourozenci mají slevu 200,-Kč/dítě/turnus

Přihlášku je nutné podepsat. Proto ji vytiskněte, vyplňte, podepište, vyfoťte, nebo naskenujte a zašlete mailem.

Dítě musí mít lékařský posudek pro pobyt na letním dětském táboře (ne starší 2 roky).

Letošní 16. ročník letních táborů na Kozodoji bude mít celkem 8 turnusů.

Naše letní tábory zavedou děti do krásné přírody údolí řeky Rolavy. Okolní louky a lesy skýtají nekonečné příležitosti pro hry, řeka nabízí možnost koupání. Děti zkoumají a objevují přírodu, věnují se koním, přijdou do kontaktu s různými hospodářskými zvířaty. Rádi jim umožníme po dobu pobytu zapomenout na civilizaci a poznat svět z jiného úhlu pohledu, než je moderní městský. Tábory jsou plné her a akce. O naše tábory je velký zájem. Pokud své dítě chcete přihlásit, je třeba tak učinit co nejdříve.

↓  Kompletní informace a přihlášku naleznete v oddělení „Tábor „Léto s koňmi“ 2022“

Tábor "Léto s koňmi" 2022

Školy

Ekologické výukové programy (EVP) na Kozodoji probíhají přes 13 let. EVP je praktická výuka v terénu, která spojuje zábavné poznávání a pobyt v přírodě. Je vhodná pro všechny typy škol. Pomáhá zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. Doplňuje školní osnovy.

EVP na Kozodoji je několika hodinový blok (podle věku skupiny a zvoleného programu) ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit, který dětem přibližuje přírodu, zvířata a vzbuzuje u nich přirozenou touho po poznání. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci v souvislostech. Jezdí k nám školy z celého Karlovarského kraje.

Školní skupiny navštěvují také kvízovou stezku „Za zvířátky do pohádky“ která předává hravou formou environmentální vědomosti. Ta kopíruje pastviny a jednotlivé biotopy farmy Kozodoj. Kromě jiného nabízí i téma jak zadržovat vodu v krajině.

Mateřské školy

Základní školy

Střední školy

Praxe pro studenty

Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Pokyny k návštěvě farmy

Pokyny k pořádání besedy

Objednávka

Nabídka doplňkových programů

Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Kroužky

Cílem našich volnočasových kroužků je vzdělávat, podporovat a rozvíjet mladou generaci směrem k lepšímu vztahu k prostředí, v němž žijeme. Chceme jim nabídnout možnost realizace v přírodě a vést je zábavnou formou k tradičním hodnotám, jako je úcta k životu, porozumění přírodním principům, estetika, fantazie, rovnováha a etologie.

Je velmi důležité, aby se děti nedozvídaly nové informace pouze z výkladu lektora, ale aby je sami prožily a cítily. Aby se přírodní zákony naučily vnímat, přijaly je za své a naučily se je respektovat a důvěřovat jim.

Pravidelně u nás probíhají dva kroužky:

  • Kroužek péče o koně – každý  všední den
  • Farmářský kroužek – v pondělí

Kroužek péče o koně

Kroužek farmářský

Firmy

Pro firemní kolektivy a pracovní týmy nabízíme jedno až dvoudenní workshopy, teambuildingové aktivity,  dny pro rodiny s dětmi. Je to ideální pomůcka k zlepšení vztahů na pracovišti, v kolektivu. Pomáhá uvědomit si role v týmu a zkvalitňuje komunikaci při plnění úkolů. Zlepšuje důvěru, ohleduplnost a schopnost přijímat kritiku jako pozitivní zpětnou vazbu.

Teambuildingy a workshopy

Rodinné dny pro zaměstnance

Přednášky

Veřejnost

Pro rodiny s dětmi, zájmové skupiny či návštěvníky lázní nabízíme interaktivní prohlídku farmy s doprovodem zkušeného lektora. Prohlídka je spojená se zajímavým výkladem o jednotlivých zvířecích rodinách, jejich potřebách a užitku, který člověku poskytují.

Pro větší souhru v pracovních týmech nabízíme firmám a manažerům Team-buildingový den plný zajímavých činností. Pobyt mezi zvířaty posiluje empatii, trpělivost ale i rozhodnost a schopnost správného načasování.

Zájemcům o osobní rozvoj nabídneme v rámci hipoterapie nahlédnutí do postojů, pocitů i schopností. Víc v sekci koně.

Suvenýry

Dárkové poukázky

Víkendové prohlídky pro rodiny

Prohlídka pro skupiny

Víkendová putování s koňmi

Kvízová stezka

Vážení návštěvníci, zveme Vás na dobrodružnou výpravu na kvízové stezce „Za zvířátky do pohádky“.

Kvízová stezka je pilotním projektem číslo 227, v rámci realizace projektu „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis„. Do projektu jsou zapojeni i bavorští partneři. Díky této spolupráci se navzájem učíme dané kultuře a jazyku, vyměňujeme zkušenosti environmentálně zaměřených organizací, při pravidelných jednáních a workshopech. Tento projekt slouží k získávání hlubších kompetencí odborníků ekocenter a zvýšení návštěvnosti širokou veřejností. Více informací naleznete na http://ksmas-karlovarsko.cz/wp-content/uploads/2015/04/Ekocentra-Koncepce-CZ-DE-final.pdf  nebo na stránce http://ksmas-karlovarsko.cz/projekty/ekocentra/

Projekt se jmenuje

Za zvířátky do pohádky

Kvízová stezka leží podél ekocentra, její tématikou jsou zvířata, příroda (environment) a pochopení proč je zadržování vody v krajině důležité. Rádi bychom zvýšili povědomí o problematice zadržování vody v krajině a o celkovém vztahu k přírodě a všemu živému, jak mezi dětmi, tak i mezi ostatními generacemi. Naše výukové programy přispívají k všeobecné vzdělanosti veřejnosti.

Koně

Mám rád své koně, a záleží mi na tom, aby to věděli.
MVDr. Norbert Záliš

Ustájení

Ježdění

Hipoturistika

Výcvik a výchova koní

Víkendová putování s koňmi

Hipoterapie

Chráněné bistro

Chráněné bistro – kavárna Osvěžovna na Kozodoji

Jsme chráněné místo, kde bez zaměření na rychlost a výkon pracujeme navzdory zdravotním hendikepům. Obsloužíme  Vás s milým úsměvem a srdečným přístupem.

V nabídce jsou  například místní dobroty, výborná pražená káva Seladon, regionální pivo značky Permon a limonáda – Permonáda. Dále dle sezony nabízíme koláče, zákusky, zmrzliny a dobroty na gril – klobásy, hermelíny, ryby.

Naše přání je, aby se Vám u nás líbilo. Vychutnejte si krásu místa a naše dobroty a pomozte vzájemně oživovat plamínek lidství v každém z nás.

Osvěžovna

Kdo vás obsluhuje

Projekty

Dlouhodobě realizované projekty

Zde se realizuje projekt 321 „Vzkaz v láhvi“

Hier wird das Projekt 321 „Flaschenpost“ durchgeführt.

Cílem projektu je intenzifikace stávající a dobře fungující kooperace mezi projektovými partnery, která bude doplněna o nové formy spolupráce mezi školami na česko-bavorském území. Projektoví partneři budou iniciátory a koordinátory rozvoje této nadstavbové kooperace. Prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu bude posilována u účastníků společná regionální identita a budou vytvořeny nástroje pro udržení sítě i po skončení projektu.

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Das Projekt wurde aus  Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Síťování ekocenter v euroregionu Egrensis

Mezigenerační setkávání

Projekt - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Projekt 321 "Vzkaz v láhvi"

O nás

Farma Kozodoj – ekocentrum pro Karlovarský kraj je nezisková organizace, jejímž cílem je environmentální vzdělávání a komunitní rozvoj. Jsme tu pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro aktivní činnost i odpočinek. Vytváříme prostor pro osobní rozvoj, podněcujem touhu po vzdělávání, podporujem dobré mezilidské vztahy.

Zázemí farmy slouží hiporehabilitaci, táborům, ekologickým výukovým programům, zájmovým kroužkům, workshopům, teambuildingům, exkurzím, chráněnému bistru i lesní mateřské školce.

Je zde možnost projít si interaktivní Kvízovou stezku „Za zvířátky do pohádky“.

Nabízíme akce a aktivity pravidelné i jednorázové. Najdete je v jednotlivých sekcích.

Spolek - ekocentrum

Farma a zvířata

Naučná stezka

Chráněná pracovní místa

Dobrovolnictví

Chci darovat

Praxe a volná místa

Články a knihy

Jan Amos Komenský – „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

30. 9. 2021 Hipoterapie
Koně jsou výborní terapeuti a mnoho dětí obzvlášť po Covid-19 potřebuje individuální přístup v interakci s koněm. Pohyb koňského hřbetu stimuluje centrální nervovou soustavu, stabilitu a zlepšuje koordinaci jednotlivých pohybů. Díky tomu dochází k uvolnění ztuhlého svalstva a stimulaci dýchacích svalů či mluvidel. Terapie pozitivně ovlivňuje u dětí další vývoj. (Pokračování textu…)https://kozodoj.cz/wp-content/uploads/2014/02/IMGP3991-250x250.jpg
Žiji se zvířaty a hlavně s koňmi řadu desetiletí. Den za dnem se učím novému poznání. Krůček za krůčkem pronikám do hloubky jejich života. Dlouhou praxí, pozorováním i řešením různých situací se mi propojují souvislosti. Poznání je často získané na základě zkušeností typu pokus – omyl. Poznané se oprošťuje od naivních, mylných a falešných představ. Stává se přímé, věcné a praktické. (Pokračování textu…)
Rose Klisna vranka s bílými odznaky, hvězdičkou a šňupkou. Český teplokrevník. V roce 2014 věk – 20 let. Její běžně užívané jméno je Rouzka, Rouzí. Koupily si jí dvě mladé sestry pro hobby ježdění a tím si splnily svůj dětský sen. (Pokračování textu…)

Kontakt

Kozodoj zapsaný spolek, ekocentrum pro Karlovarský kraj

Rolavská 538/56 IČO: 22687858
Karlovy Vary 360 17 DIČ: CZ22687858
info@kozodoj.cz datová schránka: yw9rypwV
účet: 809328369/0800

transparentní účet: 6004894379/0800

 

Pavlína Štyndlová jednatel

objednávání škol, EVVO, táborů, kroužků

 

Zdeňka Netolická  

objednávání víkendových prohlídek, svezení na koni, dárkových poukazů

 

Kateřina Czechová

objednávání víkendových prohlídek, svezení na koni, dárkových poukazů

 

+420 608981814

 

 

+420 737828999

 

 

 

+420 720567545

Pro objednávku výukových programů pro školy volejte prosím  mezi 8:00 až 8:45 h dále mezi 13:00 až 16:00. Dopoledne jsme s dětmi v terénu.

Kudy na Kozodoj

Chci darovat

Podpořte nás …

PROSÍME O POMOC, SITUACE JE VÁŽNÁ…….TRANSPARENTNÍ ÚČET 6004894379/0800………
Potvrzení pro účely odpočtu daně z příjmu můžete stáhnout zde potvrzení o daru
Ekocentrum Kozodoj je spojený s přímou pomocí hendikepovaným dětem, dospělým i zvířatům. Je symbolem Karlovarska.
Lidé říkají „Kozodoj sem neodmyslitelně patří“. Je místem aktivního odpočinku, srdečného přístupu, volnočasových aktivit pro celé rodiny. O areál se starají zaměstnanci se zdravotním postižením, často ve 3. stupni invalidity. Rodiče s důvěrou svěřují na Kozodoj své děti, které při péči o zvířata a přírodu v období dospívání, nachází bezpečné společenství.. Učí se pomáhat seniorům. Energii mládí vyměňují za moudrost stáří.
Vládní opatření nám znemožnily vykonávat vzdělávací činnost, a tím i dostupnost dotací a příjmů.
Kompenzace nestačí překlenout období dlouhého omezení.