Chráněná pracovní místa na Kozodoji

Naposledy upraveno: 1. 9. 2016
Autor článku: Martin Šmarda

Od roku 2006 se náš spolek Kozodoj zabývá environmentální výchovou, vzděláním a osvětou. Vytvořili jsme chráněná pracovní místa pro duševně nemocné lidi, zejména pro lidi trpící schizofrenií. Schizofrenie může atakovat i naprosto zdravého člověka. Příčiny vzniku schizofrenie nejsou známy.

Pravděpodobně se na nich podílí řada faktorů: dědičnost, komplikace spojené s těhotenstvím, sociální a biologické zátěžové faktory. Trvale naruší jeho vazby k rodině i práci. Nemocní s touto diagnózou často mnoho let nezískají pracovní uplatnění a stojí stranou společnosti. Duševní nemoci jsou třetí nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu a pouze každý desátý duševně nemocný se vrací do práce.

Pracoviště chráněných míst se nachází v klidném prostředí, uprostřed luk a lesů, na břehu říčky Rolavy, ve středisku environmentální výchovy, vzdělání  a osvěty Kozodoj. Náplní je stabilizující práce se zvířaty a v přírodě. Lidé s diagnózou onemocnění schizofrenního okruhu zde mají stabilní pracovní prostředí bez stresu a tlaku na výkon. Terapeutická zvířata a práce kolem nich velmi dobře stabilizují emocionální výkyvy a učí žít v reálné přítomnosti. Zároveň nemocní pracují po boku lektorů a terapeutů při EVVO a hiporehabilitaci. V rámci dobré sociální integrace jsou začleněni do pracovního prostředí.

Našim cílem je zvýšení kvality života nemocných, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Tento projekt vznikl díky podpoře nadace ČEZ, nadačnímu fondu Avast a Úřadu práce Karly Vary. Za podporu tímto velice děkujeme.

Kozodoj z.s. je nestátní nezisková organizace.

loga_chranenky