Mezigenerační a mezidruhová setkání dětí seniorů a koní

Naposledy upraveno: 22. 12. 2016
Autor článku: Pavlína Štyndlová

V roce 2017 jsem se rozhodli pravidelně pořádat setkání dětí, seniorů a koní , v Nové Roli. Bude se jednat o mezigenerační a mezidruhové setkání. Setkání se budou konat v rámci našich kroužků „Péče o koně“. Chceme zapojit děti, které chodí do kroužků tyto dny: úterý, středa, čtvrtek a sobota. Setkávání bude probíhat takto:. Děti budou rozděleny do dvojic a každá z dvojic bude mít svěřeného svého koně. Děti ve dvojicích si navzájem pomáhají a vždy je jeden na hřbetu koně, je jezdcem a jeho kamarád pomocník jej doprovází ze země, je z něj vodič. Jezdec i vodič si své pozice v polovině výletu vymění. Z jezdce se stane vodič a naopak. Tímto způsobem za doprovodu lektorů a trenérů dojdeme „koňobusem“ do Města Nové Role, které je od Kozodoje vzdálené 3km. Náš cíl bude přímo před pečovatelským domem v Nové Roli, Zde již bude čekat skupinka seniorů. Dojde k naplnění našeho cíle, mezidruhového setkávání. Děti budou seniorům vyprávět své příběhy a zážitky s koňmi a na oplátku si vyslechnout letité zkušenosti babiček a dědečků. Senioři si během setkání mohou hladit nebo jen pozorovat koně a naslouchat jejich příběhům. Před pečovatelským domem bude společné setkání trvat zhruba dvacet minut. Což je chvíle, která stačí k prožití zážitku, které si vzájemně předají děti, koně.Je to chvíle dostačující vzhledem k udržení pozornosti dětí a koní. Věříme, že taková setkání sebou přinesou velikou životní zkušenost, jak pro děti, tak pro seniory. Chvilka strávená mezi koňmi má terapeutické účinky, o kterých by se dalo psát opravdu dlouho. Nejlepší je osobní prožitek 🙂

Setkání máme předběžně domluvené na tyto termíny

 • 10.1.2017 – úterý

 • 18.1.2017 – středu

 • 26.1.2017 – čtvrtek

 • 4.2. 2017 – sobota

 • 7.2. 2017 – úterý

 • 15.2. 2017 – středa

 • 23.2.2017 – čtvrtek

 • 4.3.2017 – sobota

 • 7.3.2017 – úterý

 • 15.3.2017 – středa

 • 23.3.2017 – čtvrtek

 • 1.4.2017 – sobota

  Organizační informace

Setkání proběhne ve formě celkem 9.návštěv, vždy jednou týdně v Nové Roli před pečovatelským domem. Ve výše napsaných termínech jsou dva dny navíc, vzhledem k tomu, že nám někdy nemusí přát počasí. Zvolili jsme tedy raději tři termíny jako náhradní.

Rodiče prosíme (především z úterního kroužku, kam chodí ti nejmladší), aby děti měli teplé oblečení, rukavice, šály nebo kukly, které se pohodlně vejdou pod jezdeckou helmu, může být i batůžek s malou svačinkou a termohrnek s čajem.

Prosíme o včasnou omluvu dětí, pokud nebudou moci přijít, jelikož koně už budeme chystat s trenéry před začátkem kroužků. To vzhledem k větší časové náročnosti této akce.

Časový harmonogram

Úterní a čtvrteční kroužek vychází z farmy nejpozději v 15:15 hod a návrat na farmu je v 17:00.hod.

Středeční kroužek vychází 15:45 hod a návrat je v 17:45 hod.

Sobotní kroužek vychází 10:30 hod a návrat je 12:30 hod. (setkání proběhne před obědem seniorů)

V případě, že by jsme se z Nové Role měli vrátit později, rodiče o tom budou informování sms.

Děkujeme a těšíme se na zajímavá setkání.

autor článku: Anička Balounová