Pavlína Štyndlová 12.2.2019

Ekologické výukové programy pro školy 2019

Objednejte se na exkurzi.

Chtěli byste na dopoledne vyrazit ze školních lavic do terénu?

Říkáte si, že nejvíce zkušeností získáte prostřednictvím zážitků, praktickou ukázkou a vlastní zkušeností?

Na farmě Kozodoj v rámci environmentálních vzdělávacích programů (EVP) určených pro celé třídy všech typů škol ve Vás nejen pomocí našich milých zvířecích pomocníků probudíme emoce a smysly. Na takový zážitek jistě nezapomenete! Navrhněte svým učitelům a ředitelům, ať Vaši třídu objednají na některý ze zážitkových vzdělávacích programů na farmu Kozodoj – ekocentrum pro Karlovarský kraj.

EVP na Kozodoji probíhají přes 12 let. Pomáhají posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí pomocí zážitků se zvířaty, pobytem v přírodě a praktickou výukou v terénu, která spojuje zábavu s poznáním. EVP na Kozodoji je několika hodinový blok (podle věku skupiny a zvoleného programu) ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci v souvislostech. Cílem je inspirovat a působit na rozum i cit.

Nabídku EVP najdete v dlaždici školy.