Sponzoři

Zorganizovat akci velikosti bioslavností je časově i finančně velmi náročné. Jelikož samotné vstupné nestačí pokrýt všechny náklady s akcí spojené, chceme se obrátit na firmy a instituce, jimž se naše aktivity líbí, s žádostí o sponzoring.

Velmi si vážíme každého, i malého, příspěvku který nám pomůže bioslavnosti realizovat. Pomoci nám ale můžete i jinak než finančně, například zapůjčením potřebného vybavení nebo fyzickou výpomocí spojenou s vaší profesí.

Ochotným sponzorům na oplátku můžeme nabídnout vstupenky na bioslavnosti nebo unikátní kozodojské kalendáře. Je možné uspořádat teambuildingovou nebo odpočinkovou akci pro vaše zaměstnance a jejich rodiny přímo u nás na farmě. Také můžeme poskytnout poukázky na svezení na koni nebo zorganizovat pro váš team některý z našich seminářů.

Další stránky v sekci Aktuality:

Kalendář

Den otevřených dveří 18.9.2021

Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji 22.5.2021- zrušeno