Kdo vás obsluhuje

V chráněném bistru pracuje na pozici obsluhy dvojice zaměstnanců.  Jedním je klient se zdravotním znevýhodněním, druhým mentor, pracovní kolega. Pomáhá a vykonává činnosti, které jsou pro zaměstance s hendikepy hůře proveditelné. V této spolupráci si tak mohou vzájemně poskytovat oporu.

Díky tomu je atmosféra při občerstvení v Osvěžovně uvolněná a plná příjemného humoru i vhledu do světa, který není ovlivněný jenom výkonem, ale i lidskostí.

Další stránky v sekci Chráněné bistro:

Osvěžovna