Články a knihy

Jan Amos Komenský – „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

Žiji se zvířaty a hlavně s koňmi řadu desetiletí. Den za dnem se učím novému poznání. Krůček za krůčkem pronikám do hloubky jejich života. Dlouhou praxí, pozorováním i řešením různých situací se mi propojují souvislosti. Poznání je často získané na základě zkušeností typu pokus – omyl. Poznané se oprošťuje od naivních, mylných a falešných představ. Stává se přímé, věcné a praktické. (Pokračování textu…)

Rose Klisna vranka s bílými odznaky, hvězdičkou a šňupkou. Český teplokrevník. V roce 2014 věk – 20 let. Její běžně užívané jméno je Rouzka, Rouzí. Koupily si jí dvě mladé sestry pro hobby ježdění a tím si splnily svůj dětský sen. (Pokračování textu…)

Lunar Lady Anglický plnokrevník, klisna, ryzka s širokou lysinkou a ponožkami, matka tří hříbat. Maminka Lekaša. Uspána v roce 2012 věku 23 let. Dovolte, abych vzpomněla na kobylku, která žel již nežije mezi námi. Avšak výrazně přispěla ke kozodojské historii a obohatila nás o nezapomenutelné prožitky. (Pokračování textu…)

Lekašo Český teplokrevník, ryzák s lysinkou, ponožkami, valach, matka A1/1, otec Hannoverský kůň. Kdyby se narodil o 30 km západněji za hranicemi ČR nebyl by plemennou příslušností ČT ale „Hannoverák“. Věk 11 let. (Pokračování textu…)

  Dáša Klisna, hnědka s hvězdičkou, plemenná příslušnost Norik. V době psaní příběhu věk 20 let. Narodila se na Filipově Hoře v Plzeňském kraji. Převážnou část života žila na Klatovsku. (Pokračování textu…)

Rigoletto Teplokrevník, valach, bělouš, plemennou příslušností klusák. V roce 2014 věk 22 let. Narodil se v Kyjově. Zda byl v tréninku klusáckých koní nevíme, ani jakým způsobem se dostal z Moravy do Karlovarského kraje. (Pokračování textu…)

Vanal Valach, ryzák, s prokvetlým náznakem úzké lysinky, bílá ponožka. Plemenná příslušnost Český teplokrevník s vysokým podílem (přes 80%) Anglického plnokrevníka. V roce 2014 věk 19 let. (Pokračování textu…)

Emír Plemeno Shagya arab, bělouš, do 14 let hřebec, v roce 2014 věk 24 let. Narodil se někde v Olomouci. Jeho oba prarodiče jsou z Egypta, rodiče pravděpodobně importováni. Žil u pána, který s ním vystupoval ve westernových show na východě republiky. (Pokračování textu…)

  Baron Chladnokrevník, valach,ryzák s lysinkou, plemeno kříženec Českomoravského belgika a Norika. V roce 2014 věk 22 let. Přišel k nám na Kozodoj od majitele, který mu chtěl dopřát odpočinek a zasloužený důchod. (Pokračování textu…)

Ještě v pátek běhala, strakatá, na pohled plyšová s krásnýma bystrýma očima. Mladá kozička, teprve odrostlé kůzlátko, jednou nadějná, budoucí maminka. Jenže už neběhá. Lidé s falešnou láskou ke zvířatům ji nakrmili chlebem, který nevyndali z igelitového pytlíku a tím ji zabili. Nepomohla intenzivní péče a probdělá noc s umírající kozičkou. (Pokračování textu…)

Chladnokrevní koně stojí v našem moderním světě na pokraji zájmu. Nejsou k vidění na sportovních kolbištích, nemohou se rovnat v rychlosti či skokových schopnostech nebo v eleganci drezurních cviků. Nejsou to stroje na sportovní výkony. Přesto jsou jako vzácné drahé kameny, které pokud nejsou vybroušené do lesklých plošek, nezkušené oko rádo přehlédne a drahokamy považuje za obyčejné nevzhledné kamení. (Pokračování textu…)

Chtěl bych se tu dnes s Vámi zamyslet nad jednou velmi rozšířenou křivdou, které se koňská veřejnost na svých svěřencích dopouští. Chybou, jejíž hořké následky jsem musel překonávat i já. Při bližším pohledu ji najdeme prakticky kdekoli napříč celým koňomilným spektrem. Nezáleží, zda-li cvičíte 7 her, honíte koně dokola, skáčete překážky, provozujete zastavení ze cvalu nebo jezdíte na obdélníku 20 na 60 metrů. Co je to za chybu a jak se projevuje? (Pokračování textu…)

Koně po mnoho tisíc let byli a stále jsou stádová zvířata. Od nepaměti žili a volně se pohybovali ve stádech krajinou rozličného typu a charakteru. Teprve člověk je uzavřel do stájí a do boxů, aby je měl blíž svým potřebám, okamžitému použití, nebo pod svou ochranou. (Pokračování textu…)

Domestikace koní započala někdy před šesti tisíci lety. Od té doby se člověk pokouší porozumět koním a postavit pomyslný most nad propastí, která ho od nich odděluje. Na jedné straně člověk chovající se jako predátor, lovec, na straně druhé lovná zvěř, kořist. I přes tisíciletou cílenou plemenitbu a nespočet různých druhů plemen koní, zůstávají do nejjemnějších detailů koně součástí přírody a jsou stejně divocí, jako byli jejich předci. (Pokračování textu…)

16. 6. 2012 Plemena lam
Lamy patří mezi velbloudovité a jejich domovinou je Jižní Amerika. Říká se jim velbloudi Jižní Ameriky. V posledních desetiletích se rozšířili do světa jako chovná zvířata. Lamy spadají do čeledi velbloudovití,  podřádu  mozolochodci, řádu sudokopytníci a třídy savci. (Pokračování textu…)

16. 6. 2012 Ovce Jacob
Farma chová nevelké stádo v Čechách málo rozšířeného čtyř i více rohého plemene Jacob. Jsou to velmi vzhledné, impozantní, strakaté ovce. Hlavně berani se svými rohy vypadají velmi majestátně. Pro svoji zvídavou mírnou povahu si nás toto ojedinělé plemeno velmi získalo. (Pokračování textu…)