Kozodoj ekocentrum pro Karlovarský kraj

Spolek Kozodoj vznikl v roce 2007. Zastřešuje a provozuje při farmě Kozodoj ekocentrum, jehož cíle zahrnují environmentální výchovu, volnočasové aktivity a pedagogiku pro mládež, pomoc zdravotně postiženým.
Pořádáme výukové vzdělávací programy pro školy, výchovné a vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy, workshopy), jarní a letní tábory pro děti, volnočasové kroužky pro děti a mládež. Propagujeme rozvoj zdravého životního stylu, ekologického zemědělství a regionální produkty. Pomáháme zdravotně znevýhodněným lidem s integrací do přirozeného života. Spolek je svými aktivitami známý po celém kraji a je podporován Krajským úřadem a městem Karlovy Vary. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky jako jsou veterináři, lékaři, psychiatry.

Náplň  aktivit

 • ekologické výukové programy (EVP) pro všechny stupně škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a zájmové skupiny
 • volnočasové kroužky pro děti, hipoterapeutický kroužek „Péče o koně“
 • individuální lekce pedagogicko psychologického rozvoje osobnosti člověka pomocí koní
 • odborné semináře veterinární, psychoterapeutické a partnershipu s koňmi
 • odborné semináře o zdravém životním stylu
 • odborné semináře environmentálníhí výchovy
 • odborné praxe pro studenty SŠ a VŠ
 • pořádání tématických akcí pro veřejnost
 • ekologické pobytové tábory
 • příměstské koňské tábory
 • Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji – květen (návštěvnost kolem 5000 lidí)
 • chráněná pracovní místa pro duševně nemocné
 • spolupráce s probační a mediační službou PMS
 • projekty pro seniory – Generační setkávání dětí, seniorů a zvířat
 • spolupráce s organizacemi pomáhající lidem se zdravotním postižením – Tiflocentrum, Fokus MB
 • spolupráce s organizacemi pomáhající dětem – Náhradním rodinám o.p.s. centrum pro děti a rodinu Valika z.s., dětské domovy Karlovarského kraje

Cíle ekocentra

Cílem ekocentra je ochrana životního prostředí, ekologická výchova pro všechny typy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy) organizace a pořádání výchovných vzdělávacích programů a akcí pro širokou veřejnost i jednotlivé skupiny lidí, ekologické letní tábory pro děti. Naše aktivity a snahy lze shrnout do následujících bodů:

 • podpora rozvoje zdravého životního stylu,ekologického zemědělství a využívání bio produktů
 • tvorba a nabídka mimoškolních vzdělávacích aktivit pro děti a mládež
 • projekty pro mezigenerační setkávání dětí, seniorů a zvířat
 • pořádání ekologických vzdělávacích akcí pro veřejnost
 • pořádání ekologických táborů
 • pořádání a poskytování prostor pro vzdělávací a výchovné semináře
 • organizace výchovných vzdělávacích přednášek a programů
 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se ekologickými aktivitami a osvětou
 • pořádání akcí zaměřených na kontakt člověka se zvířaty, na oživení tradičních hodnot života a na seznámení s tradičními řemesly
 • vydávání letáků a publikací
 • poradenská činnost a ekologická výchova
 • pomoc osobám zdravotně postiženým

Chráněná pracovní místa

Pro lidi s duševním onemocněním jsme vybudovali chráněná pracovní místa, kde při práci venku a se zvířaty nachází lepší duševní rovnováhu. Hiporehabilitační koně a ochočená hospodářská zvířata jsou k této aktivitě výbornými partnery.