Naučná stezka

Krásná krajina v údolí Rolavy láká k projížďkám na kole a výletům do přírody. Školy i maminky s dětmi často navštěvují okolí a hledají možnosti k odpočinku. Pro ně všechny vznikla naučná stezka s cílem poskytnout informace o krajině, historii regionu, rostlinách a zvířatech.

Naučná stezka vede podél cyklostezky spojující Starou a Novou Roli okolo pastvin farmy. Informační tabule obsahují mnoho fotografií a textové popisy v českém, německém a anglickém jazyce.

Jak vznikla

Vysoká obliba cyklostezky a zájem návštěvníků o informace týkající se zvířat a krajiny kolem vedly v roce 2007 k myšlence vzniku naučné stezky. Naše občanské sdružení, které se snahy o realizaci chopilo, našlo podporu u STUŽ Karlovy Vary a jejího Ekocentra. Postupně se k této iniciativě přidaly Lázeňské lesy s výrobou nosičů, Agentura ochrany přírody a krajiny, studenti Prvního českého gymnázia v Karlových Varech a Svaz PRO-BIO o.s.

Stezku se nám podařilo dokončit a otevřít na podzim roku 2007. Má celkem 18 panelů a je dlouhá 3,5 kilometru.

Stezka pomáhá lidem, hlavně mladé generaci, porozumět přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. Jednotlivé informační tabule nabízejí ekologické a přírodní náměty, které přibližují přírodu, zvířata domácí i divoká. Rozvíjí fantazii, empatii, smyslové vnímání a učí věci vidět v souvislostech.

 

Další stránky v sekci O nás:

Praxe a volná místa

Chci darovat

Dobrovolnictví

Chráněná pracovní místa

Farma a zvířata

Spolek - ekocentrum