Přednášky

Přijedeme do vaší firmy s netradiční přednáškou.  Zaujme originalitou příběhu i prostředím ve kerém se odehrává. Jejím jevištěm je příroda, ekologie, koně a zvířata, osobní selhání a síla nevzdat se.  Posluchače, motivuje k vlastní síle i chuti pomáhat v neziskové, či sociální sféře.

Zajímavá osobitá struktura

Zakladatelka a hlavní síla Kozodoje, Pavlína Štyndlová, vypráví svůj příběh.
Jak se od obyčejné touhy žít v přírodě a se zvířaty, hlavně s koňmi, dostala k pomoci handicapovaným a sociálně slabým lidem, ke vzdělávání dětí a mládeže, k podpoře osobního růstu u jednotlivců i kolektivu, k vybudování velké komunity.

Je to životní příběh o předávání touhy po dobrém lidství, lásce k místu kde žijeme. Je to cesta životem od vnitřního boje, překonání životní krize,  po sílu nevzdávat se. Umění proměnit nevýhodu ve výhodu. Pozitivně nakazit okolí, aby každý, kdo objevuje svou sílu, uměl pomáhat sobě i druhým.

Přednáška, jak skrze vlastní slabosti a nevýhody můžete objevit sílu, která pomáhá mnoha lidem. Jak může vznikat společenství nesourodě zaměřených jedinců, kteří dál nesou společně nosnou myšlenku vzájemné sociální komunikace. Toto společenství má udržitelnost již desítky let.

Propozice a objednání

Přednáška trvá cca 1:30 hodiny

Diskuze po přednášce 0:30 hodiny

Objednání a domluvení termínu telefonicky či e-mailem.

Lektor dojede za vámi do firmy. Potřebuje prostory pro 15 a více posluchačů, připojení k internetu, promítací plátno a dataprojektor.

Po skončení přednášky nabízíme možnost prodávání vlastních prezentačních předmětů, pohlednice, knihy, kované a šité suvenýry.

Přednáškou i prodejem přispíváte na financování spolku Kozodoj a jeho aktivit v sociální oblasti. Pomáháte potřebným.

Další stránky v sekci Firmy:

Rodinné dny pro zaměstnance

Teambuildingy a workshopy