Hipoterapie

Koně jsou výborní terapeuti a mnoho dětí obzvlášť po Covid-19 potřebuje individuální přístup v interakci s koněm.

Pohyb koňského hřbetu stimuluje centrální nervovou soustavu, stabilitu a zlepšuje koordinaci jednotlivých pohybů. Díky tomu dochází k uvolnění ztuhlého svalstva a stimulaci dýchacích svalů či mluvidel. Terapie pozitivně ovlivňuje u dětí další vývoj.

Hiporehabilitace je určena pro děti se zdravotním postižením nebo specifickými potřebami.

Kozodoj má  certifikované koně a proškolené lektory, kteří nabízejí v této oblasti pomoc.

Zaměřujeme se na pedagogicko – psychologický a sociální přístup pro děti od cca 1 roku věku. Procvičuje například jemnou i hrubou motoriku, zapojování obou hemisfér, orientaci v prostoru, sociální dovednosti, komunikativnost, samostatnost, sociální postavení ve skupině.

Pomáháme dětem se specifickými vývojovými poruchami, jako jsou poruchy autistického spektra, Downův syndrom,  poruchy učení atd.

Lekce probíhají čtvrtek a pátek od 15 h do 18 h, nebo po domluvě i v jiný čas.

Lekce trvá 30 minut  cena za lekci je 400,- Kč až 800,- Kč podle náročnosti a pomoci dalšího asistenta.

Objednání je individuální telefonem nebo mailem.

Pavlína Štyndlová mobil: 608981814

mail: pavlina.styndlova@kozodoj.cz

Další stránky v sekci Koně:

Víkendová putování s koňmi

Výcvik a výchova koní

Hipoturistika

Ježdění

Ustájení