Výcvik a výchova koní

Základní manipulace

Pokud kůň, ať hříbě nebo dospělý, nemá základní manipulační návyky a nenechá se ošetřovat, způsobuje lidem starosti a může být i nebezpečný. Majitelům, kteří tyto potíže mají, můžeme pomoci se základní výchovou. Ukážeme vám, jak koně správně vodit, jak jej naučit zvedat nohy a stát při strouhání, jak nastupovat do přepravníku a podobně.

Obsedání mladých koní

Majitelům pomůžeme připravit mladé koně pomalými kroky na obsedání tak, aby kůň jezdce bez stresu přijal.

Nejprve se mladý kůň naučí respektovat a následovat člověka ze země. Dále se naučí nebát se člověka stojícího od pasu výš než je jeho hřbet, protože to často vnímají koně jako větší ohrožení, než samotnou váhu jezdce. Následuje vlastní citlivé obsednutí. Všechny nové návyky jsou koním vštěpovány po jednotlivých krocích tak, aby se necítili psychicky přetížení a chápali co po nich člověk žádá. S pomocí asistenta ze země se mladý kůň seznámí se základními pobídkami do kroku a do zastavení.

Práce v duchu partnerství

Rádi vám ukážeme, jak s koněm pracovat ze sedla i ze země na různých stupních výcviku. Například, jak koně učinit ohebnějším a prostupnějším, jak zlepšit obratnost při jízdě v terénu, jak koně naučit nosit jezdce správnými svalovými partiemi, aby jej nebolel hřbet. Můžeme pomoci i při práci na shromáždění koně, přípravě na malých skocích nebo práci ve volnosti ze země.

Základy práce na dvou lonžích a v tahu

Můžeme vám pomoci i s prací na opratích. Tato práce je přínosná pro všechny typy koní, teplokrevníky i chladnokrevníky. Koně se naučí nechat se vést člověkem zezadu, respektovat slovní pokyny, pracovat hřbetem a zádí. Mohou se naučit buď chodit na dvou lonžích nebo i nastrojení v chomoutu a pracovat v tahu cvičných klád nebo vozíku.

Pomoc bojácným a zrazeným koním

Přivést týrané koně zpátky k člověku trvá dlouho. Ztracenou důvěru k lidem není snadné si znovu získat. Pokud máte takového koně, můžeme vám ukázat směr a vést vás k obnovení harmonie s koněm.

Další stránky v sekci Koně:

Víkendová putování s koňmi

Hipoturistika

Ježdění

Ustájení