Projekty

Dlouhodobě realizované projekty

Zde se realizuje projekt 321 „Vzkaz v láhvi“

Hier wird das Projekt 321 „Flaschenpost“ durchgeführt.

Cílem projektu je intenzifikace stávající a dobře fungující kooperace mezi projektovými partnery, která bude doplněna o nové formy spolupráce mezi školami na česko-bavorském území. Projektoví partneři budou iniciátory a koordinátory rozvoje této nadstavbové kooperace. Prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu bude posilována u účastníků společná regionální identita a budou vytvořeny nástroje pro udržení sítě i po skončení projektu.

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Das Projekt wurde aus  Mitteln der Europäischen Union gefördert.

Spolek Kozodoj, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

„Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“

Spolek Kozodoj je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů.

Poskytovatel dotace: MŠMT

Operační program: Věda, výzkum, vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 1. 2020 Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Délka realizace: 36 měsíců

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány

aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit

s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.

 

Projekt „Síťování ekocenter v regionu Euregio Egrensis“ od roku 2018.
Cílem projektu je zahájení a další rozvoj koordinované spolupráce ekologicky zaměřených organizací v příhraničním česko-bavorském území. Zapojené organizace navrhnou efektivní systém fungování ekocenter, který by zajistil jejich dlouhodobou udržitelnost. Cílem projektu je zahájení a další rozvoj koordinované spolupráce ekologicky zaměřených organizací v příhraničním česko-bavorském území. Zapojené organizace navrhnou efektivní systém fungování ekocenter, který by zajistil jejich dlouhodobou udržitelnost. Více informací naleznete na http://ksmas-karlovarsko.cz/wp-content/uploads/2015/04/Ekocentra-Koncepce-CZ-DE-final.pdf  nebo na stránce http://ksmas-karlovarsko.cz/projekty/ekocentra/

Projekt „Mezigenerační setkávání dětí seniorů a zvířat“ od roku 2016

Stránky v této sekci:

Projekt 321 "Vzkaz v láhvi"

Projekt - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Mezigenerační setkávání

Síťování ekocenter v euroregionu Egrensis