Projekt 321 „Vzkaz v láhvi“

Zde se realizuje projekt 321 „Vzkaz v láhvi“

Hier wird das Projekt 321 „Flaschenpost“ durchgeführt.

Cílem projektu je intenzifikace stávající a dobře fungující kooperace mezi projektovými partnery, která bude doplněna o nové formy spolupráce mezi školami na česko-bavorském území. Projektoví partneři budou iniciátory a koordinátory rozvoje této nadstavbové kooperace. Prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu bude posilována u účastníků společná regionální identita a budou vytvořeny nástroje pro udržení sítě i po skončení projektu.

Partneři projektu/Projektpartner:

CZ – Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

CZ – Kozodoj z.s.

DE – Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V.

DE – Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V.

Asociovaní partneři/Assoziierter Projektpartner

DE: Naturpark Fichtelgebirge e.V., Grundschule Marktleuthen, Luisenburg – Gymnasium, Jean-Paul Mittelschule

CZ: Základní škola Loket, Základní škola Kynšperk nad Ohří, Základní škola a střední škola Karlovy Vary

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Das Projekt wurde aus  Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 

Další stránky v sekci Projekty:

Projekt - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Mezigenerační setkávání

Síťování ekocenter v euroregionu Egrensis