Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Spolek Kozodoj je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320

Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů.

Poskytovatel dotace: MŠMT

Operační program: Věda, výzkum, vzdělávání

Zahájení projektu: 1. 1. 2020 Ukončení projektu: 31. 12. 2022

Délka realizace: 36 měsíců

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány

aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit

s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.

Další stránky v sekci Projekty:

Mezigenerační setkávání

Síťování ekocenter v euroregionu Egrensis