Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Podporuje uvědomění a prohlubuje zájem o ekonomickou, sociální, politickou a ekologickou vzájemnou závislost městských a zemědělských, lesních oblastí. Poskytuje každému jednotlivci příležitost získat znalosti, přijmout hodnoty, postoje, závazky a dovednosti. Tím chrání a zlepšuje prostředí kolem nás. Pomáhá vytvořit nové vzorce chování jednotlivců, skupin a celé společnosti, které jsou díky environmentální výchově šetrnější k našemu životnímu prostředí.

Typický ekologický výukový program či exkurze je blok aktivit, který svým zaměřením doplňuje či rozšiřuje školní vyučování, nebo u dospělých rozšiřuje povědomí a souvislosti. Rovněž napomáhá celoživotnímu vzdělávání. Vedle návaznosti na školní osnovy je při sestavování výukových programů, nebo exkurzí kladen důraz hlavně na aktivní zapojení účastníků a probuzení jejich zájmu – snaha o rozvoj spolupráce, hravosti, fantazie apod. Cílem je, aby výukové programy inspirovaly a působily na tři složky osobnosti dětí nebo dospělých, na jejich rozum, srdce a vůli. Potřeba je klást důraz na pobyt v přírodě, na vnímání pomocí všech smyslů a na vytváření pozitivních zkušeností z kontaktu s přírodou, se zvířaty a na vytváření pozitivního vztahu k naší planetě Zemi.

Další stránky v sekci Školy:

Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Nabídka doplňkových programů

Objednávka

Pokyny k pořádání besedy

Pokyny k návštěvě farmy

Praxe pro studenty

Střední školy

Základní školy

Mateřské školy