Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Je první státní lesní školka v Karlovarském kraji .

Splňujeme podmínky povinné předškolní docházky.

Nacházíme se v areálu farmy Kozodoj – ekocentra pro Karlovarský kraj. Nabízí jedinečné prostředí lesů, luk a řeky Rolavy. Umožńuje dětem celodenní pobyt v přírodě. Vytváří rodinnou atmosféru jednotřídky. Je určena pro děti od 3 do 6 let, je otevřena dětem s handicapy.

Motto „ Co uchopím, to pochopím. “

Dítě je samo sobě učitelem díky pozorování, experimentování, zážitkům a hrou v přírodě. S lesem se seznamuje na úrovni smyslového poznání. Dokáže poznat vlastní hranice, pocity a potřeby při spolupráci a vzájemné pomoci v kolektivu.

Les je naše hřiště

Děti se otužují pobytem venku za každého počasí. Mají přirozený rozvoj motoriky, díky pohybu v terénu. Setkávání se zvířaty v jejich přirozeném prostředí. Rozvíjení představivosti  tvořením z přírodních materiálů. Prožívají přirozené setkávání s přírodními cykly. Mají možnost hiporehabilitace a pravidelný program se zvířaty na farmě.

Pozitivní vliv lesa umožňuje komplexní rozvoj dovedností a osobnosti.  Praktické prožívání a učení  podporuje vědomí sounáležitosti mezi dětmi a umožňuje hlouběji prožít pocit přírodních společenství. LMŠ Duběnka dává dětem prostor svobodně projevit svou fantazii a poznat vlastní hodnotu přírody.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Další stránky v sekci Školy:

Nabídka doplňkových programů

Objednávka

Pokyny k pořádání besedy

Pokyny k návštěvě farmy

Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Praxe pro studenty

Střední školy

Základní školy

Mateřské školy