Mateřské školy

Mateřským školám nabízíme následující eko-výchovné aktivity, které navazují na školní osnovy a doplňují výuku EVVO v mateřských školách.

Ekologické výukové výlety

Probíhají v terénu od března do konce října. Na požádání je možné domluvit i jiné roční období. Jde o zábavné, interaktivní, dvouhodinové bloky, kde se děti seznámí s hospodářskými zvířaty.

Výlety s opékáním či svezením na koních

Spojte v období závěru školního roku eko-výchovu se školním výletem. Děti si u nás mohou opéci buřty, svézt se na koních a prožijí příjemný den.

Besedy

Pro zimní období nabízíme možnost besedy s žáky přímo ve třídě vaší školky. Budeme si s dětmi povídat o zvířatech, ekologii a přivezeme si s sebou zajímavé nástroje a předměty z farmy.

Nabídka

Farma a domácí zvířátka
Děti se seznámí s domácími zvířaty (drůbež, kozy, ovce, prasátka, lamy, krávy, koně, oslíci, psi a kočky). Dozví se, co potřebují k životu, jak se jmenují máma, táta a mláďata jednotlivých zvířecích rodin, jaké vydávají zvuky a jak se o ně dobře starat. Jaký nám přinášejí užitek. Mohou se jednotlivých zvířátek dotýkat a pomazlit si je. Možnost přiobjednat doplňkové služby. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 120 minut
Věk: 4 až 6 let

Bylinková mýdla hravě, zdravě
Ekologický výukový program provede děti zajímavou výrobou domácího mýdla. Seznámí je s historií,  jak naši předci prali prádlo a dodržovali čistotu. Ukážeme jim jednoduché nástroje, které při praní používali. Děti si pod vedením lektora samy jednoduchou formou rozdělají mýdlovou směs, do které přidají bylinky a nalijí  směs do formy. Získají tak základní poznání,  jak si i doma s rodiči vyrobit praktické originální a voňavá mýdla. V druhé části programu jdou děti s dalším lektorem na prohlídku zvířecích rodin a mláďat, kde si některá zvířata nakrmí. Většinu zvířat si mohou dle přání pomazlit, dotýkat se jich. Každé dítě si odnese domů jedno bylinkové mýdlo.
Cena: 100 Kč
Délka: 120 minut
Věk: 4 až 6 let

Putování bylinkovou říší
Zveme děti MŠ na zajímavou návštěvu botanické zahrady v Dalovicích. Lektor skupinu provede postupně celým areálem a hravou formou děti vtáhne do děje a do pohádky o rostlinách . Děti pomocí pohádky prožijí na chvíli život  rostliny,zjistí  zda něco cítí, co potřebují k dobrému růstu. Na chvíli se stanou součástí rostlinné říše, aby pochopily hloubku a důležitost potřeby o rostliny, přírodu kolem nás pečovat. Botanická zahrada má překrásná zákoutí s květenou i ovocnými odrůdami Krušnohoří. Tento program je realizován za podpory SZeŠ. MŠ z Karlových Varů mohou využít příjezdu na program v botanické zahradě i autobusu MHD č.17. Lektorka dojíždí z  Kozodoje a přebírá skupinu před botanickou zahradou v objednaném čase.
Cena: 80 Kč
Délka: 120 minut
Věk: 3 až 6 let

O čem mě vyprávělo dřevo v lese
Nabízíme ekologický výukový program pro  děti a žáky ve kterém se  seznámí s různými druhy dřevin, jejich zpracováním a využitím. Děti a žáci si v lese najdou svůj vlastní samorost, který si pod vedením lektora samy opracují řezbářským náčiním.  Své výtvory si odvezou domů. Lektor formou příběhu děti provede významen a funkcí lesa, jeho důležitostí pro životní prostředí. Program je vhodný pro starší děti MŠ a první i druhý stupeň ZŠ.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 5 až 18 let

Co se ukrývá za vůní chleba
Ekologický výukový program odkrývá složitou cestu obilného zrna než se z něj upeče voňavý chléb. Ukázka a poznávání druhů obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Povídání o historii, jak se dřív selo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Z čeho je chléb a pečivo a co vše patří do těsta. Jak dřív naši předci pekli chléb. Děti si z vykynutého chlebového těsta vytvoří své vlastní tvary bagetek, které si upečou v troubě. Než se bagety upečou jdou děti s dalším lektorem na prohlídku oslíků, kraviček a koní, kde si vyprávějí formou příběhů o etologii. Všechna zvířata si mohou dle přání pomazlit, dotýkat se jich. Po návratu k peci jsou voňavé čerstvě upečené bagetky pro žáky chutnou odměnou. Každé dítě dostane tu svou. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 2 až 7 let

O vlně a ovcích
Ekologický výukový program zaměřený na chov ovcí a zpracování vlny. Děti poznají souvislosti, proč je důležitá pastva ovcí a jiných hospodářských zvířat pro krajinu, jak se zvířata v přírodě chovají, kdy spí, jedí a co se děje s jejich trusem. Jak člověk využívá vlnu a jaké je ruční zpracování vlny od praní po předení, co je kramplování a plstění. Děti si samy pod vedením vyperou ostříhanou ovčí vlnu, vyčistí, vyčešou (vykramplujou). Z obarvené ovčí vlny a barvy dle vlastního výběru zpracují (uplstí) malý výrobek, který si odvezou domů. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 3 až 7 let

Nabídka besed

O domácích zvířatech
Beseda zajímavým způsobem pomáhá dětem poznat život hospodářských zvířat a jejich zvířecích rodin. Množství interaktivních pomůcek (ovčí vlna, kravská zvonec, rohy, zuby,peří) dětem snáze přiblíží život zvířat a vyprávění o nich. Pokud je to možné, často sebou vozíme ukázat dětem některé z ochočených mláďat (slepičku, kůzle, jehně). Beseda trvá 45 minut až 1 hodinu, podle vašeho přání a věku dětí.
Cena: 70 Kč
Délka: 45 minut
Věk: 4 až 6 let

Další stránky v sekci Školy:

Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Nabídka doplňkových programů

Objednávka

Pokyny k pořádání besedy

Pokyny k návštěvě farmy

Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Praxe pro studenty

Střední školy

Základní školy