krok 1 ze 3

Nabídka besed


O domácích zvířatech

Beseda zajímavým způsobem pomáhá dětem poznat život hospodářských zvířat a jejich zvířecích rodin. Množství interaktivních pomůcek (ovčí vlna, kravská zvonec, rohy, zuby,peří) dětem snáze přiblíží život zvířat a vyprávění o nich. Pokud je to možné, často sebou vozíme ukázat dětem některé z ochočených mláďat (slepičku, kůzle, jehně).

Beseda trvá 45 minut až 1 hodinu, podle vašeho přání a věku dětí.