Pokyny k návštěvě farmy

Začátek

Začátek ekologického výukového programu je možný v 9:00, ne dříve. Pokud k nám cestujete z větší dálky, může být po domluvě i později. Přijedete-li dříve, můžete počkat na přírodní herní ploše pro děti vedle farmy.

Oblečení

Informujte účastníky, aby se k nám dobře oblékly. S ohledem na předpověď počasí je třeba si vzít odpovídající oblečení, aby vám nebyla zima a nepromokli jste. Výukový program probíhá venku v terénu a proto je důležité mít vhodnou obuv. Ráno bývá často rosa.

  • pevné boty, pokud je mokro tak gumáky
  • pokud může pršet pláštěnky
  • dostatečně teplé oblečení

Svačina

V půli programů vždy děláme čtvrthodinovou přestávku, aby se děti mohly nasvačit. Nezapomeňte si tedy svačinu vzít s sebou.

Délka

cesta + délka programu + délka doplňkového programu

Celková doba, kterou u nás strávíte, je dána součtem délky zvoleného výukového programu a případného doplňkového programu. Je třeba počítat i s cestou k autobusu, které z farmy trvá asi 15 minut.

Koncem školního roku, kdy školy často opékají buřty a jezdí na koních je obvyklá doba odchodu z farmy kolem 13 hodiny.

Cesta

Před vlastní cestou na farmu si zjistěte, kudy se k nám jede. Stává se, že i když jedete objednaným autobusem, řidič cestu nezná a školy potom zbytečně bloudí.

Cena

počet účastníků  x  (cena programu + cena doplňkového programu) =

Cena na jednoho účastníka je součet ceny výukového programu a ceny doplňkového programu. Pedagogický doprovod nebo případní asistenti mají vstupné zdarma.

Platí se na místě, hotově, po skončení programu. Je-li potřeba, může být po předchozí domluvě platba uhrazena fakturou.

Další stránky v sekci Školy:

Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Nabídka doplňkových programů

Objednávka

Pokyny k pořádání besedy

Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Praxe pro studenty

Střední školy

Základní školy

Mateřské školy