Střední školy

Středním odborným školám a gymnáziím nabízíme následující ekovýchovné aktivity, které navazují na školní osnovy a doplňují výuku EVVO na školách.

Ekologické výukové programy

Probíhají v terénu od března do konce října. Na požádání je možné domluvit i jiné roční období. Jde o zábavné, interaktivní, dvouhodinové bloky na různá ekovýchovná témata.

Ekovýchova

Spojte v období závěru školního roku v období maturit ekovýchovu se studentským výletem. Studenti si u nás mohou opéci buřty, svézt se na koních a prožijí příjemný den. Výlety jsou vhodné ke stmelování třídního kolektivu.

Nabídka

Ekologie za hranicemi města
Ekologický výukový program, který přiblíží studentům vnímaní ekologie v praxi. Studenti pod vedením lektora poznají, jak prostředí ve kterém žijeme formuje a ovlivňuje člověka. Seznámí se s ekologickým způsobem chovu zvířat a výrobou biopotravin. Pochopí proč je příroda naším společným domovem a jak se o ní můžou šetrně starat. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 15 až 20 let

Jak vzniká zdravý chléb a pečivo
Ekologický výukový program umožňuje pochopit výrobu základní lidské potraviny, chleba a pečiva. Odhaluje složitou cestu obilného zrna na kuchyňský stůl. Ukázka a poznávání druhů obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Povídání o historii, jak se dřív selo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Z čeho je chléb a pečivo a co vše patří do těsta. Jak dřív naši předci pekli chléb z žitného kvasu. Na začátku výukového programu si žáci uhnětou chlebové těsto, které nechají kynout. Během kynutí těsta proberou s lektorem jednotlivé části programu. Po vykynutí těsta si vytvoří vlastní malé chlebové bagetky, které si upečou v troubě. Ty jsou chutnou odměnou pro žáky. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 20 let

Jak vznikají zdravé potraviny
Ekologický výukový program přibližuje život hospodářských zvířat v ekologických podmínkách. Ukazuje na potřeby jednotlivých zvířecích druhů a jejich využití pro člověka. Porovnává, jak se žije hospodářským zvířatům ve velkochovech a na ekologických farmách. Přibližuje žákům pojem zdravá potravina. Na konkrétních příkladech žáci poznají co je biomléko, biovejce, biomaso, biozelenina a v čem se liší od konvenčních potravin. Na farmě se žáci potkají s jednotlivými druhy hospodářských zvířat a jejich rodinami. Dostanou se do  bezprostřední blízkosti zvířat, mnohá si budou moci pohladit. Zjistí například jak se dojí mléko z krávy či kozy, proč se říká vepřové, skopové a hovězí maso. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 20 let

Mléko a výroba domácího sýra
Ekologický výukový program o vzniku mléka a výrobcích z něj. Studenti se seznámí se zvířaty, která člověku dávají mléko (kráva, koza, ovce). Poznají jak zvířata žijí, jaké mají potřeby a jak složitý proces probíhá v jejich těle než se ve vemeni vytvoří mléko. Kolik mléka dávají jednotlivé druhy zvířat. Uvidí ruční dojení mléka. Lektor studentům předvede výrobu domácího čerstvého sýra z kravského mléka. Vysvětlí některé pojmy, jako je např. pasterizace. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 15 až 20 let

Do přírody pro bylinky
Ekologický výukový program dává žákům nahlédnout do říše bylin. Bylin které se běžně nacházejí kolem nás. Pomocí dětských smyslů, chuti, čichu a hmatu provedeme a seznámíme děti s našemi známými a běžnými bylinami, rostoucími u nás. Děti si namíchají ze tří směsí usušených bylin svůj porcovaný čaj. A poté si ho budou moci na farmě vypít a vychutnat si ho. Častokrát zjistí, že byliny nemusí být nepříjemně hořké, ale chuťově dobré a osvěžující. Věděli jste že květy sedmikrásky, macešky, violky nebo řeřichy mohou být jedlé a velmi chutné?  Děti budou pracovat ve skupinkách a z připravených pomůcek zjiš´tovat zajímavosti ze světa bylin. Chceme dát  prostor dětské tvořivosti, hravosti a kráse barev jednotlivých bylin.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 6 až 20 let

Kdo vyrábí mléko, jednoduchá výroba sýru
Ekologický výukový program o mléce. Proč kravička či koza musí mít nejprve mládě, aby mohly dávat mléko. Jak se mléko dojí, kolik litrů dá kráva, koza či ovce. Co vše potřebujeme k výrobě domácího sýru.  Pokud budeme mít rozdojené zvířecí maminky, žáci se podívají, jak se dojí a vyzkouší si dojení. Pod vedením lektora  zasýří mléko a vyrobí čerstvý sýr, který mohou i ochutnat. Povíme si jak se tluče máslo, vyrábí jogurt či jiné mléčné výrobky. Dozví se, kdy jsou mléčné produkty zdravé a kdy ne. Součástí EVP je i prohlídka jiných hospodářských zvířat.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 8 až 18 let

O čem mě vyprávělo dřevo v lese
Nabízíme ekologický výukový program pro  děti a žáky ve kterém se  seznámí s různými druhy dřevin, jejich zpracováním a využitím. Děti a žáci si v lese najdou svůj vlastní samorost, který si pod vedením lektora samy opracují řezbářským náčiním.  Své výtvory si odvezou domů. Lektor formou příběhu děti provede významen a funkcí lesa, jeho důležitostí pro životní prostředí. Program je vhodný pro starší děti MŠ a první i druhý stupeň ZŠ.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 5 až 18 let

Další stránky v sekci Školy:

Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Nabídka doplňkových programů

Objednávka

Pokyny k pořádání besedy

Pokyny k návštěvě farmy

Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Praxe pro studenty

Základní školy

Mateřské školy