Základní školy

Základním školám, pro I. i II. stupeň, nabízíme následující eko-výchovné aktivity, které navazují na školní osnovy a doplňují výuku EVVO na školách.

Ekologické výukové programy

Probíhají v terénu od března do konce října. Na požádání je možné domluvit i jiné roční období. Jde o zábavné, interaktivní, dvouhodinové bloky na různá ekovýchovná témata.

Výlety

Spojte v období závěru školního roku eko-výchovu se školním výletem. Žáci si u nás mohou opéci buřty, svézt se na koních a prožijí příjemný den.

Besedy

Pro zimní období nabízíme možnost besedy s žáky přímo ve třídě. Budeme si s dětmi povídat o zvířatech a ekologii a přivezeme si s sebou zajímavé nástroje a předměty z farmy.

Nabídka

Farma a hospodářská zvířata
Ekologický výukový program o životě  hospodářských zvířat. Žáci si pod vedením lektorů prohlédnou farmu, její pastviny a na nich žijící hospodářská zvířata. Úměrně jejich věku se dozví, jak se jednotlivé zvířecí rodiny jmenují, čím se živí, jakou péči vyžadují, k čemu jsou nám lidem užiteční. Mnohá zvířata si budou moci pohladit nebo nakrmit, k jiným se přiblížit na bezprostřední vzdálenost. Na farmě se děti potkají se všemi rozšířenými evropskými hospodářskými (domácími) zvířaty a dokonce i s některými exotickými, jako jsou například lamy. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 6 až 12 let

Ekologie a farmářův rok
Ekologický výukový program o hospodaření v zemědělství. Žáci se dozví jak ovlivňujeme přírodu a jak příroda ovlivňuje nás. Co dobrého přináší střídání ročních období. Prozkoumají jak žijí hospodářská zvířata, co žerou a kde se potrava pro ně bere. Jaké druhy hospodářských zvířat slouží  člověku a jaký užitek nám dávají. Žáci zjistí, čím je užitečný hmyz a proč se v některých částech města budují takzvané hmyzí hotely. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 15 let

Co se ukrývá za vůní chleba
Ekologický výukový program odkrývá složitou cestu obilného zrna než se z něj upeče voňavý chléb. Ukázka a poznávání druhů obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Povídání o historii, jak se dřív selo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Z čeho je chléb a pečivo a co vše patří do těsta. Jak dřív naši předci pekli chléb. Žáci si z vykynutého chlebového těsta vytvoří své vlastní tvary bagetek, které si upečou v troubě. Než se bagety upečou jdou žáci s dalším lektorem na prohlídku oslíků, kraviček a koní, kde si vyprávějí formou příběhů o etologii. Všechna zvířata si mohou dle přání pomazlit, dotýkat se jich. Po návratu k peci jsou voňavé čerstvě upečené bagetky pro žáky chutnou odměnou. Každý žák dostane tu svou. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 15 let

O vlně a ovcích
Ekologický výukový program zaměřený na chov ovcí a zpracování vlny. Žáci poznají souvislosti, proč je důležitá pastva ovcí a jiných hospodářských zvířat pro krajinu, jak se zvířata v přírodě chovají, kdy spí, jedí a co se děje s jejich trusem. Jak člověk využívá vlnu a jaké je ruční zpracování vlny od praní po předení, co je kramplování a plstění. Žáci si samy pod vedením vyperou ostříhanou ovčí vlnu, vyčistí, vyčešou (vykramplujou). Z obarvené ovčí vlny a barvy dle vlastního výběru zpracují (uplstí)  malý výrobek, který si odvezou domů. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 6 až 12 let

Tajemství řeky
Ekologický výukový program s malým putováním po břehu horské říčky Rolavy. Žáci se dozvědí jak člověk pozná, že je voda v řekách čistá. Jak rozmanitý život v řece a kolem ní je. Společně s lektorem budou  sledovat život ve vodě a  na březích. Čím vším lidé mohou ovlivnit kvalitu vody, a jak pečovat o záchranu rozmanitých živočišných druhů. Uvidí kde žije vydra říční a proč využívá kořenové systémy starých olší. Žáci změří hloubku řeky na několika místech. Nasbírají vzorky a pod mikroskopem prozkoumají kvalitu vody.  Sledují, jak řeka utváří břehy. Jaké rostliny rostou podél břehů, co jsou invazní rostliny a proč se musí jejich růst regulovat. Dozví se jak se dá předcházet  znečišťování vody v našem okolí. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 15 let

Uši a oči dokořán
Ekologický výchovný program je zaměřený na putování lesem a loukou. Žáci se dozví co všechno nám poskytuje příroda. Dozví se jak rozeznají základní druhy stromů podle kůry a listí nebo jehličí. Budou chvíli potichu naslouchat šeptání a ševelení lesa.  Prozkoumají jak se žije v mraveništi a proč jsou lesní mravenci užiteční. Žáci při procházce vnímají přírodu jako celek a učí zapojovat své smysly, pozorovat rostliny a živočichy. Probouzí svoji tvořivost a nebojí se dotýkat se přírody. Sbírají přírodniny a na závěr si z nich vytvoří vlastní pohádkovou bytost. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 15 až 20 let

Jak vzniká zdravý chléb a pečivo
Ekologický výukový program umožňuje pochopit výrobu základní lidské potraviny, chleba a pečiva. Odhaluje složitou cestu obilného zrna na kuchyňský stůl. Ukázka a poznávání druhů obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Povídání o historii, jak se dřív selo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Z čeho je chléb a pečivo a co vše patří do těsta. Jak dřív naši předci pekli chléb z žitného kvasu. Na začátku výukového programu si žáci uhnětou chlebové těsto, které nechají kynout. Během kynutí těsta proberou s lektorem jednotlivé části programu. Po vykynutí těsta si vytvoří vlastní malé chlebové bagetky, které si upečou v troubě. Ty jsou chutnou odměnou pro žáky. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 20 let

Jak vznikají zdravé potraviny
Ekologický výukový program přibližuje život hospodářských zvířat v ekologických podmínkách. Ukazuje na potřeby jednotlivých zvířecích druhů a jejich využití pro člověka. Porovnává, jak se žije hospodářským zvířatům ve velkochovech a na ekologických farmách. Přibližuje žákům pojem zdravá potravina. Na konkrétních příkladech žáci poznají co je biomléko, biovejce, biomaso, biozelenina a v čem se liší od konvenčních potravin. Na farmě se žáci potkají s jednotlivými druhy hospodářských zvířat a jejich rodinami. Dostanou se do  bezprostřední blízkosti zvířat, mnohá si budou moci pohladit. Zjistí například jak se dojí mléko z krávy či kozy, proč se říká vepřové, skopové a hovězí maso. Prohlídka je rozdělena do dvou částí oddělených přestávkou na svačinu a krátký odpočinek.
Cena: 80 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 10 až 20 let

Do přírody pro bylinky
Ekologický výukový program dává žákům nahlédnout do říše bylin. Bylin které se běžně nacházejí kolem nás. Pomocí dětských smyslů, chuti, čichu a hmatu provedeme a seznámíme děti s našemi známými a běžnými bylinami, rostoucími u nás. Děti si namíchají ze tří směsí usušených bylin svůj porcovaný čaj. A poté si ho budou moci na farmě vypít a vychutnat si ho. Častokrát zjistí, že byliny nemusí být nepříjemně hořké, ale chuťově dobré a osvěžující. Věděli jste že květy sedmikrásky, macešky, violky nebo řeřichy mohou být jedlé a velmi chutné?  Děti budou pracovat ve skupinkách a z připravených pomůcek zjiš´tovat zajímavosti ze světa bylin. Chceme dát  prostor dětské tvořivosti, hravosti a kráse barev jednotlivých bylin.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 6 až 20 let

Kdo vyrábí mléko, jednoduchá výroba sýru
Ekologický výukový program o mléce. Proč kravička či koza musí mít nejprve mládě, aby mohly dávat mléko. Jak se mléko dojí, kolik litrů dá kráva, koza či ovce. Co vše potřebujeme k výrobě domácího sýru.  Pokud budeme mít rozdojené zvířecí maminky, žáci se podívají, jak se dojí a vyzkouší si dojení. Pod vedením lektora  zasýří mléko a vyrobí čerstvý sýr, který mohou i ochutnat. Povíme si jak se tluče máslo, vyrábí jogurt či jiné mléčné výrobky. Dozví se, kdy jsou mléčné produkty zdravé a kdy ne. Součástí EVP je i prohlídka jiných hospodářských zvířat.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 8 až 18 let

Putování bylinkovou říší
Zveme žáky na zajímavou návštěvu botanické zahrady v Dalovicích. Lektor skupinu provede postupně celým areálem a hravou formou žáky vtáhne do děje . Žáci si interaktivně vyzkouší jak žijí rostliny, zda něco cítí, co potřebují k dobrému růstu a jak je můžeme vhodně využívat. Na chvíli se stanou součástí rostlinné říše, aby pochopily hloubku a důležitost potřeby o rostliny, přírodu kolem nás pečovat. Botanická zahrada má překrásná zákoutí s květenou i ovocnými odrůdami Krušnohoří. Tento program je realizován za podpory SZeŠ. Žáci Karlových Varů mohou využít příjezdu na program v botanické zahradě i autobusu MHD č.17. Lektorka dojíždí z Kozodoje a přebírá skupinu před botanickou zahradou v objednaném čase.
Cena: 80 Kč
Délka: 120 minut
Věk: 6 až 15 let

O čem mě vyprávělo dřevo v lese
Nabízíme ekologický výukový program pro  děti a žáky ve kterém se  seznámí s různými druhy dřevin, jejich zpracováním a využitím. Děti a žáci si v lese najdou svůj vlastní samorost, který si pod vedením lektora samy opracují řezbářským náčiním.  Své výtvory si odvezou domů. Lektor formou příběhu děti provede významen a funkcí lesa, jeho důležitostí pro životní prostředí. Program je vhodný pro starší děti MŠ a první i druhý stupeň ZŠ.
Cena: 100 Kč
Délka: 150 minut
Věk: 5 až 18 let

Nabídka besed

Co se ukrývá za vůní chleba
Beseda  zaměřená na výrobu potravin z obilí. Žáci se dozví jakou cestou projde zrnko obilí než se z něj upeče chléb. Uvidí a poznají jednotlivé druhy obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Zajímavým povídáním zjistí historii, jak se dřív selo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Uvidí i vyzkouší cep, žentour (ruční mlýnek na obilí). Získají poznání z čeho se peče chléb a pečivo a co vše patří do těsta. Jak dřív naši předci pekli chléb.
Cena: 70 Kč
Délka: 45 minut
Věk: 10 až 15 let

Zpracování ovčí vlny
Beseda zaměřená na ovčí vlnu, produkt který získáváme z ovcí. Beseda je interaktivní, rozdělena na dvě části. První část je poutavým vyprávěním o ovcích a péčí o ně, druhá část je rukodělná se zpracováním vlny.Česání předení a plstění. Každé dítě si vytvoří svůj výrobek. Děti získají krátké poznání, proč je důležitá pastva hospodářských zvířat pro krajinu, jak se zvířata v přírodě chovají, kdy spí, jedí, co se děje s trusem. Jak člověk využívá vlnu a srst a jaké je ruční zpracování vlny. Vezmou do ruky nástroje, které se používají při stříhání ovcí. Zjistí jak voní vlna z ovcí před vypráním, jak se jmenuje tuk v ovčí vlně a jakou úlohu plní. Děti si hmatem vyzkouší kožešiny, rohy, nepranou a pranou vlnu. Technikou plstění si vytvoří vlastní vlněný výrobek.
Cena: 100 Kč
Délka: 45 minut
Věk: 6 až 15 let

O původu potravin
Beseda přibližuje žákům život hospodářských zvířat, ukazuje potřeby jednotlivých hospodářských zvířecích druhů a jejich využití pro člověka. Porovnává jak se žije ve velkochovech a na ekofarmách. V čem je ekologické chování přínosné pro nás nyní i do budoucna. Co je biomléko, biovejce, biomaso, biozelenina a v čem se liší od klasických konvenčních potravin. Jak probíhá certifikace farem a potravin. Jsou či nejsou biopotraviny podvod. Beseda je interaktivní, zajímavé vyprávění je spojeno s prohlídkou a vyzkoušením si  předmětů a nástrojů používaných v zemědělství, od rohů, zvonců po kožešiny. Od máselnice po vyzkoušení dojení z umělého kravského vemene.
Cena: 70 Kč
Délka: 45 minut
Věk: 6 až 15 let

Další stránky v sekci Školy:

Naše Lesní MŠ Duběnka na Kozodoji

Nabídka doplňkových programů

Objednávka

Pokyny k pořádání besedy

Pokyny k návštěvě farmy

Environmetální výchova, vzdělání, osvěta

Praxe pro studenty

Střední školy

Mateřské školy